Nieruchomości do dzierżawy (Gulczewo, Rybienko Nowe)

Liczba odwiedzających: 676
(Zam: 30.09.2019r., godz. 11.11)
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:
- 345/26, 345/25 w miejscowości Gulczewo ul. Spacerowa; 
- 176 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Piotrusia Pana;