Odłapanie 2 ciężarnych samic. Olszanka, ul. Południowa 61 24.09.2019 r

Liczba odwiedzających: 1518
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.