Nieruchomość do dzierżawy (ul. Sowińskiego)

Liczba odwiedzających: 712
(Zam: 16.09.2019 r., godz. 09.14)
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki nr 3558/6 o pow. 20m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego.