Wyszków oddycha czystym powietrzem

Liczba odwiedzających: 1490
Kampania informacyjno-edukacyjnej z zakresu ochrony powietrza.


Tytuł projektu: „Wyszków oddycha czystym powietrzem” – Kampania informacyjno – edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków
Beneficjent: Gmina Wyszków 
Całkowita wartość zadania: 51 955,00 zł
Wysokość dofinansowania: 25 977,00 zł
Planowany okres realizacji projektu: wrzesień – listopad 2019r.

Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lipca2019 r. przyznano Gminie Wyszków dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na realizację zadania pn.: „Wyszków oddycha czystym powietrzem” – Kampania informacyjno – edukacyjna dla mieszkańców Gminy Wyszków.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej pn.„Wyszków oddycha czystym powietrzem” wśród mieszkańców z terenu Gminy Wyszków z zakresu ochrony powietrza. Na realizację zadania składają się następujące działania:
- Przeprowadzenie trzech konkursów ekologicznych wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz osób dorosłych;
- Nagranie i dystrybucja filmu edukacyjno-informacyjnego pt. „Wyszków oddycha czystym powietrzem”;
- Opracowanie i dystrybucja planszowej gry edukacyjnej;
- Organizacja konferencji informacyjno - edukacyjnej; 

Kampania ma na celu poniesienia wiedzy nt. przyczyn zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i życie człowieka oraz sposobów ograniczania niskiej emisji. Ponadto, kampania ma pokazać jaki wpływ na jakość powietrza, którym oddychamy mają nasze codzienne decyzje.I Miejsce w konkursie na zaprojektowanie plakatu pn. „Wyszków oddycha czystym powietrzem” – autor: Dawid Turek