Nieruchomości do dzierżawy (Leszczydół Nowiny, Rybno, Rybienko Stare)

Liczba odwiedzających: 789
4.06.2019 r., godz. 10.59
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony
wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:
- 40/1, 458 w miejscowości Leszczydół – Nowiny ul. Akacjowa;
- 828/2 w miejscowości Rybno ul. Polna;
- 335 w miejscowości Rybienko Stare;