Odłapanie 1 sztuki samica, Puste Łąki ul. Poziomkowa, 22.08.2019

Liczba odwiedzających: 1395
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.