Odłamanie 1 sztuki samica. Żytnia 78a. 26.08.2019

Liczba odwiedzających: 727
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.