„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa –etap IV”

Liczba odwiedzających: 603
Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych, poprzez poprawę zagospodarowania przestrzeni publicznej w Wyszkowie oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców Wyszkowa.
Dotacja w wysokości 64115,00 zł pozyskana w ramach „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 –2020” koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
IV etap zadania obejmuje modernizację kolejnego przejścia dla pieszych na ulicy Białostockiej w rejonie skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Zakręzie.Elementem dopełniającym zadanie będzie przeprowadzenie pogadanek na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prelekcje dla uczestników przeprowadzą Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie oraz Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszków (OSP Gulczewo, OSP Kamieńczyk), Policjanci z Komendy Powiatowej w Wyszkowie oraz Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wyszkowie. Działania edukacyjne będą ukierunkowane na zapobieganie wypadkom drogowym, poprzez rozwój świadomości najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego i kształtowanie ich właściwych zachowań na drodze. Całkowita wartość zadania: 69115,00 zł