Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Natalin, poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszkowskiej

Liczba odwiedzających: 981
W ramach realizacji zadania w sołectwie Natalin na ul. Wyszkowskiej zostaną zamontowane trzy lampy. Na projektowanych słupach obwodu odbiorczego zainstalowane będą ledowe oprawy oświetleniowe.
Zadanie pn.: "Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Natalin, poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszkowskiej" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZWOSZE 2018"


Beneficjent: Gmina Wyszków
Całkowita wartość zadania: 17 153,94 zł
Wysokość dofinansowania: 8 576,97 zł
Stan: Projekt w trakcie realizacji
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2018r.-30.09.2018r.