Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Kamieńczyk, poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Piaski

Liczba odwiedzających: 538
W ramach realizacji zadania na ul. Piaski w Kamieńczyku zostaną zamontowane trzy lampy. Na projektowanych słupach obwodu odbiorczego zainstalowane będą ledowe oprawy oświetleniowe.
Zadanie pn. "Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Kamieńczyk, poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Piaski" współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZWOSZE 2018"

Beneficjent: Gmina Wyszków
Całkowita wartość zadania: 24 544,29 zł
Wysokość dofinansowania: 10 000 zł
Stan: Projekt w trakcie realizacji
Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2018r.-30.09.2018r.