"Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci 2018"

Liczba odwiedzających: 1147
W ramach programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyszków, będą realizowane zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w okresie marzec - grudzień 2018 r.
Zajęcia są skierowane do uczniów szkół podstawowych (w tym korzystających z wychowania przedszkolnego) i uczniów klas gimnazjalnych. Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka wad postawy oraz włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia oprócz celów stricte sportowych będą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej realizowanej w formie odpowiadającej wiekowi i możliwościom psychoruchowym uczestników.

Zajęcia przeprowadzane będą w 14 grupach z uwzględnieniem stosownej systematyki (od 1 do 3 razy w tygodniu).