"Umiem pływać 2018"

Liczba odwiedzających: 509
Źródło dofinansowania Ministerstwo Sportu i Turystyki
W ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać", współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (nazwa własna zadania "Umiem pływać"), w okresie marzec – czerwiec 2018 r., z bezpłatnej nauki pływania skorzystają uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Szkoły Podstawowej w Lucynowie, Szkoły Podstawowej w Leszczydole Starym, Szkoły Podstawowej w Leszczydole - Nowinach oraz Szkoły Podstawowej w Rybnie. Łącznie 164 uczniów. Zajęcia odbywać się będą w 13 grupach, 2 razy w tygodniu przez, 11 tygodni. Każdy uczeń będzie mógł skorzystać z 22 wejść na basen.
Główne cele projektu:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
• zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
• efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
• wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
• edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.