Remont remizy OSP Kamieńczyk

Liczba odwiedzających: 827
W ramach zadania planuje się roboty remontowe w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńczyku. Głównym celem zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków do garażowania pojazdów pożarniczych, przechowywania sprzętu specjalistycznego oraz wzrost komfortu i bezpieczeństwa pracy strażaków, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie gotowości bojowej jednostki a zarazem na poprawę ochrony przeciwpożarowej. Całkowita wartość zadania: 52 355,02 zł. Dotacja: 23 742,00 zł przyznana ze środków województwa mazowieckiego w ramach „MAZOWIECKICH STRAŻNIC OSP-2018”