Odłapanie 1 sztuki samica 8.08.1019

Liczba odwiedzających: 1164
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.