Nieruchomość do dzierżawy (Leszczydół Nowiny)

Liczba odwiedzających: 948
12.08.2019 r., godz. 11.36
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:
- 568, 40/1 w miejscowości Leszczydół Nowiny ul. Akacjowa.