Nieruchomości do dzierżawy (Rybienko Nowe, Wyszków)

Liczba odwiedzających: 898
(Zam: 05.08.2019 r., godz. 12.28)
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:
- 107/4 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Dębowa;
- 4328/2 w miejscowości Wyszków ul. Ciepła;
- 109/7 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Bukowa;
- 112/4, 111/3, 111/12, 109/1, 73/43 w miejscowości Rybienko Nowe;