Odłapanie 5 szt, 3 samce i 2 samice, 2.08.2019

Liczba odwiedzających: 1344
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.