Nieruchomości do dzierżawy (Rybienko Stare, Wyszków, Natalin)

Liczba odwiedzających: 743
08.07.2019 r., godz. 09.52
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:
- 9/28 w miejscowości Rybienko Stare ul. Diamentowa;
- 6264 w miejscowości Wyszków ul. Piłsudskiego;
- 4213 w miejscowości Wyszków ul. Jana Matejki; - 71/9 w miejscowości Natalin ul. Szkolna;
- 75 w miejscowości Natalin ul. Szkolna;
- 75, 76/2 w miejscowości Natalin ul. Szkolna;