Nieruchomości do dzierżawy (Wyszków, Rybienko Nowe, Kamieńczyk, Leszczydół Nowiny)

Liczba odwiedzających: 916
15.07.2019 r., godz. 09.59
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:
- 630, 613/12 w miejscowości Kamieńczyk ul. Profesora Romana Kozłowskiego;
- 630, 633/1, 633/15 w miejscowości Kamieńczyk ul. Profesora Romana Kozłowskiego;
- 5600/19 w miejscowości Wyszków ul. Fabryczna;
- 169, 53/33, 52/6 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Królowej Śniegu;
- 185/14, 184/9, 183/9, 182/13, 180/12 w miejscowości Leszczydół Nowiny;