WzMOCnij swoje otoczenie

Liczba odwiedzających: 801
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W gminie Wyszków grant na realizację projektu społecznego trafia do urzędu gminy. Projekt „Ja również mogę uratować Ci życie” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku.
Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W gminie Wyszków zwycięski okazał się projekt, w ramach którego urząd gminy zakupi dwa defibrylatory oraz zorganizuje szkolenia dla mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

- WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że projekt „Ja również mogę uratować Ci życie” zwiększy świadomość mieszkańców gminy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, jak również poprawi ich bezpieczeństwo dzięki większej dostępności sprzętu ratunkowego – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska, rzeczniczka prasowa PSE.