Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki

Liczba odwiedzających: 1068
KONSULTACJE TELEFONICZNE LUB ONLINE UDZIELANE W GMINNYM PUNKCIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W WYSZKOWIE


Marcin Miller – tel. 881-330-885
konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu/narkotyków oraz ich rodzin/ konsultacje psychologiczne dla młodzieży

Poniedziałki godz. 17:00-20:00

Kamilla Puławska – tel. 693-998-931
konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin

Czwartki godz. 7:45-11:45

Magdalena Dmochowska – tel. 696-059-860
konsultacje dla osób pijących ryzykownie/szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin

Czwartki godz. 16:15-20:15

Monika Beresińska – tel. 604-587-899
indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie/ grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób stosujących przemoc

Wtorki godz. 18:00-20:00
Czwartki godz. 17:00-19:00

Ewa Chmielewska – tel. 506-604-609
indywidualne konsultacje i wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Środy godz. 16:15-18:15
Piątki godz. 16:15-19:15

Michał Potęga – tel. 509-465-335
Porady prawne dotyczące przemocy w rodzinie oraz uzależnień

Środy godz. 18:00-20:00