Kontakt

Liczba odwiedzających: 2243
W sprawach związanych z odbieraniem odpadów przez firmę do tego wytypowaną prosimy kontaktować się z infolinią firmy MPK "Pure Home", tel. 29 642 40 66

lub Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, tel. 29 743 77 04.