Stowarzyszenie "Promenada"

Liczba odwiedzających: 811
adres pocztowy: ul. 3 Maja 16, 07-200 Wyszków
strona internetowa:
www.ops.wyszkow.pl/Promenada

adres e-mail:

promenada@ops.wyszkow.pl

telefon:
(29) 742 40 97

fax:
(29) 742 49 02

dni i godziny funkcjonowania:
brak

bieżąca działalność:

Pomoc stypendialna dla zdolnej i dobrze uczącej się młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
Działania na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Pomoc i wspieranie rodziny we właściwym wykonywaniu jej funkcji.
Inicjowanie działań na rzecz rozwoju i aktywizacji środowiska lokalnego.
Integracja społeczności lokalnej.
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.