Klub Ekologiczny

Liczba odwiedzających: 782
adres pocztowy: ul.11 Listopada 38/59; 07-200 Wyszków
adres e-mail:
jerzas1@op.pl

telefon:
506 821 184

dni i godziny funkcjonowania:

po ustaleniu telefonicznym

bieżąca działalność:
Stowarzyszenie powstało w 1999 r, zarejestrowane w 2000r. w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, KRS nr 0000191935 w 2004 r. Klub Ekologiczny uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego w dn. 04.05.2004. Celem Klubu jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, szczególnie w zakresie:
1.Przyczynianie się do szerszego i głębszego zrozumienia ekologii oraz jej znaczenia w życiu każdego człowieka.
2.Inicjowanie oraz wspieranie praktycznych przedsięwzięć o charakterze proekologicznym.
3.Podtrzymywania tradycji narodowej.
4.Krajoznawstwa oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży.

Dotychczas zostały przeprowadzona następujące projekty, finansowane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Gminę Wyszków oraz Klub Ekologiczny: terenowe rajdy rowerowe – 10, sponsorowane spływy kajakowe – 9, wystawy i koncerty – 4, ponadto znakowanie szlaków turystycznych, wydanie mapy turystycznej powiatu wyszkowskiego, inwentaryzacja pomników przyrody, pokaz filmów historycznych.