Odłapanie 1 sztuki, Samica 8.07.2019

Liczba odwiedzających: 1002
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.