Harmonogram odbioru odpadów

Liczba odwiedzających: 11549

Szanowni Mieszkańcy

W związku z prowadzoną przebudową ulicy Jana Matejki na odcinku od ul. Świętojańskiej do obwodnicy śródmiejskiej zwracamy się z prośbą o wystawianie odpadów komunalnych w terminach określonych harmonogramem na skrzyżowaniach z najbliższymi ulicami osiedlowymi, to jest ul. Dworcową, Zieloną, Klonową, Tadeusza Strusia, Nadgórze, Partyzantów, Wolności oraz jezdniami serwisowymi obwodnicy.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Prosimy również o pomoc sąsiedzką przy wystawianiu odpadów z uwagi na mieszkające osoby starsze, którym nie ma kto pomóc przy wystawianiu pojemników lub worków.


Szanowni Mieszkańcy

Od nowego roku zmianie ulegają pewne elementy systemu odbioru odpadów komunalnych.
Poniżej przedstawiamy kilka zasad, których przestrzeganie pozwoli uniknąć kłopotów z odbiorem odpadów. 

1. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1579) od 1 stycznia 2020r. każdy mieszkaniec na mocy ustawy zobowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Przypominamy, że odbiór odpadów realizowany jest od godziny 700 rano. Prosimy o przygotowanie odpadów do odbioru przed tą godziną. Firma świadcząca usługę odbioru odpadów zmienia trasy w zależności od natężenia ruchu.
3. Przypominamy, że odbiór bioodpadów realizowany jest tego samego dnia co odpady zmieszane jednak innym samochodem. Godziny odbioru poszczególnych frakcji mogą się różnić między sobą.
4. Rozdzielony został odbiór odpadów segregowanych na szkło (oddzielny dzień) i tworzyw sztucznych i papier (tego samego dnia).
5. Odpady remontowe nie są odbierane z przed nieruchomości (nawet najmniejsze ilości).
6. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości jednorodzinnych odbierane są 2 razy w roku.
7. Opony z samochodów osobowych nie są odbierane z przed posesji.
8. Odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, które nie są odbierane z przed posesji można bezpłatnie przekazać do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Wyszków, ul. Leśna 3) po okazaniu potwierdzenia wniesienia ostatniej opłaty. Odpady przekazywane do PSZOKu muszą być posegregowane. Punkt nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów z działalności gospodarczej lub rolnej.
9. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów wielkogabarytowych realizowany jest od 700 rano prosimy o wystawienie ich z odpowiednim wyprzedzeniem (np. w piątek).
10. W celu przekazania odpadów remontowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy skontaktować się z Urzędem Miejskim - pokój 113, telefon 29 743 77 04 lub e-mail: odpady@wyszkow.pl