Współpraca mazowieckich uczelni niepublicznych

Liczba odwiedzających: 1457
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku i Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, a także dwie inne mazowieckie uczelnie niepubliczne: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 30 czerwca podpiszą porozumienie o współpracy mazowieckich uczelni niepublicznych.

Porozumienie obejmie działania na rzecz jakości kształcenia, wspólnych badań i projektów, promocji innowacji i przedsiębiorczości, współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarczymi, szkołami i organizacjami edukacyjnymi oraz instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. Celem porozumienia jest wykazanie efektywności szkół niepublicznych w realizacji zadań szkolnictwa wyższego w nadchodzących latach. Porozumienie potwierdzi szczególne zainteresowanie uczelni współpracą w realizacji celów i strategii rozwoju regionalnego w województwie mazowieckim.
Burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski wystosował do rektora Akademii Humanistycznej, prof. Adama Koseskiego list popierający inicjatywę porozumienia i deklarujący wsparcie samorządowe dla niej. Porozumienie, którego sygnatariuszami są dwie partnerskie uczelnie Gminy Wyszków pozostaje w obszarze jej zainteresowań i koresponduje z zapisami wyszkowskich porozumień z Akademią Humanistyczną i Szkołą Wyższą im. P. Włodkowica. Burmistrz chciałaby, aby współpraca z uczelniami wyższymi objęła również wspólne projekty badawcze, aplikowanie o pozabudżetowe fundusze na realizację przedsięwzięć oświatowych i podnoszenie jakości kształcenia. Gmina pozostaje też otwarta na kolejnych, naukowych partnerów.