III Wyszkowski Dzień Nauki

Liczba odwiedzających: 533
Na III Wyszkowski Dzień Nauki pod hasłem „Połącz naukę z pasją” zaprosił Burmistrz Wyszkowa, doradca metodyczny ds. matematyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz gospodarze Zespół Szkół "Rybienko Leśne" w Wyszkowie.
Piknik naukowy to znakomita forma zabawy z elementami edukacji. Celem takiej imprezy jest pokazanie dzieciom, iż nauka nie musi być nudna. Świat poznawać można w różnorodny sposób, a nauka poprzez zabawę jest bardzo skuteczną metodą. Wyszkowski Dzień Nauki połączył zabawę z nauką i pozwolił lepiej zrozumieć zagadnienia dzięki praktycznemu zastosowaniu wiedzy. Udział w projekcie edukacyjnym to nie tylko radość z uczenia się, ale przede wszystkim możliwość pokazania swoich umiejętności. Projekt edukacyjny jest narzędziem, który przygotowuje młodych ludzi do pracy z dorosłymi, uczy pracy zespołowej, uzgodnienia pewnych poglądów, poszukiwania i dochodzenia do rozwiązania danego problemu. Uczniowie, jak każdego roku, przygotowali projekty na bardzo wysokim poziomie. Prezentacje przeplatane były pokazami doświadczeń, których celem było zainteresowanie uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi poprzez ich udział w pokazach naukowych. Wyszkowski Dzień Nauki to impreza cykliczna, odbyła się po raz trzeci w Wyszkowie. Każdego roku poszerzamy ją o nowe elementy. Już drugi rok w przygotowaniach pomaga nam Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Do uczestnictwa zaprosiliśmy także szkoły ponadgimnazjalne, podstawowe a także studentów Uniwersytetu III Wieku. Jest to zatem wspaniała integracja młodzieży z różnych poziomów edukacyjnych, nauczycieli, wykładowców, pracowników oświaty. W czasie uroczystego otwarcia zostały wręczone nagrody laureatom IX Wojewódzkiego Maratonu Matematycznego oraz Gminnej Gimnazjady Polonistycznej. Puchar Burmistrza Wyszkowa zdobyli uczniowie Gimnazjum nr 4 w Legionowie. Publiczne prezentacje uczniów dały oglądającym wiele radości z odkrywania wiedzy. Tematyka była bardzo różnorodna. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentujący mieli możliwość porozmawiania z wieloma gośćmi. W III Wyszkowskim Dniu wzięli udział Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, zastępca burmistrza Adam Warpas, Zastępca Delegatury w Ostrołęce – Teresa Pajka, ks. kan. dr Zdzisław Golan – proboszcz parafii pw. św. Idziego w Wyszkowie, Dziekan Dekanatu Wyszkowskiego, ks. Piotr Ejsmont, ks. Zenon Mosakowski, Magdalena Kielewicz – Kaczyńska- Kierownik Wydziału w Ostrołęce MSCDN, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Wyszkowie – Anna Gołębiewska, Iwona Bandych –kierownik Biura promocji i informacji UKSW oraz dr Grzegorz Łęcicki, dr Witold Starnawski, dr Piotr Czerwiński, Monika Tucka, Agnieszka Iwaszkiewicz, Marek Marczak, Marek Kłocewiak, Małgorzata Górska- nauczyciel konsultant ds. awansu zawodowego i edukacji międzykulturowej MSCDN w Warszawie, Barbara Gełczewska nauczyciel konsultant ds. edukacji polonistycznej i doradztwa metodycznego MSCDN w Warszawie, Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie– Elżbieta Michalik, Dyrektor Centrum Kształcenia w Wyszkowie – Barbara Skalik ,Mirosław Powierza-regionalista w M – GBP w Wyszkowie, 23. Maciej Wójcik, Jan Rusak dyrektorzy szkół, młodzież goszcząca w Zespole Szkół nr 3 w Wyszkowie z Nadrenii Północnej Westfalii.

Tematy projektów:

1. Czy kartka może być jednostronna?
2. Rozprawa sądowa - kto i po co wymyślił matematykę?
3. Gry i zabawy matematyczne"
4. Uzależnienia – niewolnictwo z wyboru
5. Za mundurem panny sznurem – czy warto zostać mundurowym?
6. Co nam zostało z tamtych lat? Oby ślad po nich pozostał
7. Czy znamy miejsca pamięci narodowej w Wyszkowie?
8. Co uczniowie gimnazjum wiedzą o obozach koncentracyjnych w Niemczech?
9. Najgroźniejsze wulkany świata.
10. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie jako smakujesz…
11. Walory przyrodniczo- kulturowe naszej okolicy" - wycieczka rowerowa
12. Wyszków w bryłach
13. Podróże w czasie i przestrzeni
14. Organizacja spotkań służbowych
15. Zasady savoir vivre w biznesie
16. Moda w biznesie.
Goście z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowali dla wyszkowian wiele niespodzianek:
• Pokaz „Mowa ciała” prowadzony przez doktora habilitowanego Grzegorza Łęcickiego
• Wykład „Problem podmiotowości w dydaktyce i wychowaniu” poprowadził dr Witold Starnawski
• Wykład „ Historia najnowsza Polski – ostatni męczennicy PRL-u” dr Piotr Czerwiński
Dziękujemy pracownikom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Dyrektorom szkół, nauczycielom oraz uczniom zaangażowany w przygotowania projektów i pokazów. Bez nich III Wyszkowski Dzień Nauki nie byłby tak ciekawym przeżyciem edukacyjnym.

Renata Karsznia - doradca metodyczny ds. matematyki w Wyszkowie