Współpraca Gminy Wyszków z uczelniami wyższymi

Liczba odwiedzających: 2061
Od przeszło roku Gmina Wyszków współpracuje z uczelniami wyższymi na podstawie podpisanych porozumień o współpracy. Pierwszą uczelnią, z którą samorząd Wyszkowa podpisał umowę partnerską jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, umowa podpisana została 25 marca 2012 roku. 8 lutego 2013 roku podpisana została umowa o współpracy ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, a 18 maja 2013 roku – porozumienie z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Porozumienia z uczelniami wyższymi dotyczą przede wszystkim popularyzacji nauki, wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i społecznych, upowszechniania wiedzy i pielęgnowania historii, także tej lokalnej, aktywizacji zawodowej i wspólnych działań promocyjnych. Umowy z powodzeniem realizowane są w praktyce, przynosząc obu partnerom wymierne korzyści.

Najintensywniej, bo i najdłużej realizowana jest umowa z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W ramach współpracy Uniwersytet już po raz drugi w tym roku zaangażował się w organizację Wyszkowskiego Dnia Nauki. Organizowane są również zajęcia edukacyjne w szkołach, warsztaty naukowe – m.in. ostatnio zajęcia doświadczalne z fizyki. Z powodzeniem i wsparciem Uniwersytetu działa w Wyszkowie Uniwersytet Dziecięcy. W najbliższych planach jest współpraca z Uniwersytetem w tworzeniu pracowni naukowej dla wyszkowskich gimnazjalistów. Pracownicy naukowi UKSW chętnie biorą udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Gminę Wyszków – prof. Józef Łupiński wygłosił referat podczas obchodów Święta Niepodległości w Wyszkowie, zaś sam rektor uczelni, prof. Stanisław Dziekoński na zaproszenie burmistrza Grzegorza Nowosielskiego wziął udział w uroczystościach związanych z wizytą Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Wyszkowie.

Gmina Wyszków aktywnie współpracuje także ze „swoją” – wyszkowską uczelnią – filią szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku – od czterech miesięcy jest to już współpraca sformalizowana. Studenci uczelni od lat realizują praktyki studenckie w samorządzie gminnym, uczelnia aktywnie angażuje się w życie naukowe i kulturalne miasta, jest gospodarzem wielu samorządowych imprez. Pierwszym formalnym przykładem współpracy uczelni i gminy była wspólna organizacja I Regionalnego Forum Gospodarczego. Szkoła wyższa była partnerem gminy w tym przedsięwzięciu, a samo forum odbywało się w jej siedzibie.
Najmłodszym naukowym partnerem Wyszkowa jest Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Choć zanim umowa formalnie została podpisana 18 maja tego roku, już wcześniej wyszkowski samorząd i pułtuska uczelnia z sobą współpracowały, choćby w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dobrze znany wyszkowianom jest badacz naszej lokalnej historii – pracownik naukowy Akademii – prof. Janusz Szczepański. Uczelnia wspiera Gminę Wyszków autorytetem i doświadczeniem naukowym podczas uroczystości gminnych – ostatnio tych związanych z upamiętnieniem mordu w Fideście czy rocznicy powstania w warszawskim getcie, posiada bogatą bibliotekę wydawnictw związanych z ziemią wyszkowską. Jednym z kierunków współpracy mają być właśnie działania z utrwalaniem i pielęgnowaniem naszej lokalnej historii i tradycji.

Już wkrótce na stronie internetowej Gminy Wyszków pojawi się zakładka poświęcona współpracy samorządu z uczelniami wyższymi, gmina będzie promować swoje partnerskie uczelnie, z wzajemnością – na stronach internetowych pojawią się – i już pojawiły – informacje związane z naszą gminą. Przedstawiciele władz samorządowych Wyszkowa regularnie otrzymują zaproszenia na najważniejsze wydarzenia odbywające się na partnerskich uczelniach, zaś rektorzy uczelni zapraszani są i z zaproszeń korzystają – na istotne wydarzenia gminne.