Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp.z o.o. w Warszawie Odział Gazowniczy Ciechanów - Rejon Dystrybucji Gazu Wyszków

Liczba odwiedzających: 6002
adres pocztowy: Aleja Marszałka J.Piłsudskiego 103, 07-200 Wyszków
strona internetowa:
www.msgaz.pl

adres e-mail:

brak

telefon:

29 - 742 93 62

dni i godziny funkcjonowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15

bieżąca działalność:

- dystrybucja paliwa gazowego;
- budowa sieci gazowej;
- zarządzanie przepływami gazu;
- utrzymanie właściwych parametrów jakościowych paliwa gazowego;
- podłączenia gazowe.