Jak można złożyć wniosek o szacowanie szkód w uprawach rolnych z tytułu suszy w 2023 roku?

Liczba odwiedzających: 366

Jak można złożyć wniosek o szacowanie szkód w uprawach rolnych z tytułu suszy w 2023 roku?


Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w 2023 roku, należy składać indywidualnie, tj. bez udziału Gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu PUBLICZNĄ APLIKACJĘ, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023 uruchomiło w dniu 21 lipca br. (logowanie możliwe m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, e-dowód).


Złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek otrzymania ewentualnej pomocy ze strony Państwa.


Nadal obowiązuje system monitoringu suszy rolniczej prowadzony przez IUNG w Puławach, link:  https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1004063/


Pola monitorowane są za pomocą map satelitarnych. Teledetekcja satelitarna jest nowoczesnym rozwiązaniem umożliwiającym pozyskiwanie informacji o charakterze przestrzennym. Na podstawie zdjęć satelitarnych można określić m.in. klasy pokrycia i użytkowania terenu, strukturę upraw, stan rozwojowy oraz kondycję roślinności, zagrożenia uprawy, niedobory wody, prognozować plony oraz kontrolować sposób wykorzystania gruntów, również w przeszłości, w związku z tym wnioski przez aplikację można zgłaszać nawet po zbiorze plonów.


Poniżej znajduje się link do aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/susza-rolnicza2


Jeżeli rolnik zdecyduje się na złożenie wniosku również do Komisji Gminnej (wnioski dostępne w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie  pokój nr 126, w godzinach pracy urzędu), zobowiązany będzie zrobić to z takim wyprzedzeniem, aby Komisja mogła oszacować straty w terenie, tj. uprawa w plonie głównym, którą rolnik zgłasza do oszacowania musi znajdować się na polu w dniu lustracji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i Wojewody szacunek dokonywany przez Komisje Gminne nie jest możliwy po sprzątnięciu rośliny w plonie głównym. Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o płatność obszarową złożonego do ARiMR za 2023 rok.


Reasumując rolnik, w celu skutecznego zgłoszenia strat ma dwie opcje:


1.Złożyć wniosek tylko poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego; terminy określone na stronie Ministerstwa, pod wyżej umieszczonym linkiem)


lub


2.  Złożyć wniosek poprzez aplikację publiczną (wniosek można złożyć po zbiorze plonu głównego) oraz dodatkowo do Komisji Gminnej (uprawa w plonie głównym musi znajdować się w dniu oględzin na polu).


Wniosek złożony tylko do komisji gminnej, która z oględzin będzie mogła sporządzić raport  (a nie protokół jak przed rokiem 2020), nie jest wystarczający na otrzymanie wsparcia, konieczne jest bowiem złożenie wniosku przez aplikację. Natomiast odwrotnie, tj. jeśli rolnik nie zgłosi wniosku do Komisji Gminnej, a złoży wniosek w aplikacji publicznej na stronie Ministerstwa, będzie mógł wygenerować kalkulację lub protokół strat, będący podstawą do otrzymania wsparcia.