Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Liczba odwiedzających: 545
Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przystąpiły do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 118 875,06 zł, co stanowi 100% wartości Programu.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023


Szanowni Mieszkańcy,


Gmina Wyszków / Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie przystąpiły do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 118 875,06 zł, co stanowi 100% wartości Programu.


Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Gminie Wyszków są skierowane do 14 osób spełniających wymogi formalne programu: • 2 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

 • 5 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • 2 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

 • 5 dzieci w wieku do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;

 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.


Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w : • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.


Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent realizuje usługi wyłącznie na  rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.


Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.


Szczegóły na temat Realizacji programu znajdziecie Państwo poniżej:


https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami--edycja-2023


Dodatkowo informacje na temat samego Programu dostępne są:


https://ops.wyszkow.pl/


Plakat_AOON_2023_.jpg (233 KB)