Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Liczba odwiedzających: 255
Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Wyszków przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie. Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie 99 603,00zł, co stanowi 100% wartości Programu.


Szczegóły na temat Realizacji programu znajdziecie Państwo poniżej:
https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022?fbclid=IwAR1_3D-d5_0NxzNosd4Pr-cNHDjduA7Ck2L1EPJKBi55PC9YUNbNpkDmDMs

Dodatkowo informacje na temat samego programu dostępne są:
https://ops.wyszkow.pl/?page_id=7134

 

asystent_2022_ops_nowy.jpg (121 KB)