Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Liczba odwiedzających: 699
Zam. 22.03.2022r., godz. 10:08
Wyszków, dn. 21.03.2022r.


BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami(tekst jedn. Dz. U. 2021, poz. 1889 z póżń. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róz 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do użyczenia:  • część działki nr 2623/17 o powierzchni 2m², położonej w Wyszkowie przy ul. 3 Maja.Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski