Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Liczba odwiedzających: 621
Zam. 20.12.2021r., godz. 10:43
Wyszków, dn. 17.12.2021r.
BURMISTRZ WYSZKOWAna podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do użyczenia:


  • część działki nr 3477/1 o powierzchni 43m2, położonej w Wyszkowie przy ul. 11 Listopada.


Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski