Propozycje do kalendarza wydarzeń na 2022 rok

Liczba odwiedzających: 1442
Urząd Miejski w Wyszkowie pracuje nad przygotowaniem kalendarza imprez na 2022 rok. Mogą znaleźć się w nim nie tylko wydarzenia, których organizatorem jest samorząd, ale także te organizowane przez instytucje, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie do 29 listopada 2021 do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w wersji papierowej lub mailowej (promocja@wyszkow.pl) następujących informacji:

- wykaz imprez własnych z podaniem przybliżonego terminu, jakie Państwo planujecie zorganizować w 2022 r. pod patronatem Burmistrza Wyszkowa lub przy wsparciu organizacyjnym gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
- nazwę imprezy i krótki opis merytoryczny lub scenariusz uwzględniający udział Burmistrza Wyszkowa;
- kosztorys imprezy w przypadku, gdyby przewidywane było wsparcie ze strony gminy lub oczekiwania odnośnie wsparcia organizacyjnego.

Powyższe informacje pozwolą na ocenę przekazanych propozycji, ewentualne wpisanie ich do kalendarza gminnych wydarzeń. Będą stanowić materiał wyjściowy do podjęcia decyzji o udziale gminy w złożonej ofercie. Premiowane będą przedsięwzięcia z aktywnym udziałem mieszkańców, dużą frekwencją a także te będące wynikiem współpracy organizacji i środowisk.