Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami - podmioty

Liczba odwiedzających: 226
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych uzyskanych przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w 2020 roku:

1. MPK Pure Home Sp. z o.o. – 51,58%

2. Usługi Komunalne „KOMGAZ” Mirosław Milczarek – 40,95%

3. Wywóz Nieczystości Stałych Danuta Jadwiga Jeż – 37,12%

4. KOMA Marcin Robert Pechcin – 55,66%

5. WAB-POL Andrzej Wójcik – 54,19%