Robert Augustyniak

Liczba odwiedzających: 3219
Naczelnik Wydziału Informatyzacji i Ochrony Danych
       


Jest absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie na kierunku inżynieria oprogramowania. W latach 2000-2004 pracował w firmie DHL International Sp. z o.o. na stanowisku Customer Servise Agent, następnie awansowany został do funkcji Administratora Systemów OS, które to stanowisko sprawował do 2007 roku. Od 2008 roku zatrudniony w Wydziale Ogólnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wyszkowie na stanowisku Starszego Inspektora - Informatyka. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. W wolnych chwilach interesuje się numizmatyką i polską kinematografią.

Naczelnik Wydziału Informatyzacji i Ochrony Danych odpowiada za:
- zapewnienie obsługi informatycznej Urzędu w tym zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego, infrastruktury sieciowej i oprogramowania,
- utrzymanie ciągłości pracy stacji roboczych, administrowanie systemami sieciowymi, i infrastrukturą serwerową,
- wdrażanie i administrowanie oprogramowaniem wspomagającym merytorycznie pracę wszystkich komórek organizacyjnych,
- sporządzanie i weryfikacja kopii baz danych i systemów,
- instalację i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania, urządzeń peryferyjnych oprogramowania oraz poczty elektronicznej,
- nadzór nad przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa i użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania,
- prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania oraz kategorii czynności przetwarzania,
- koordynację w zakresie aktualizacji dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych ,
- gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej
-obsługa sekretariatu Burmistrza i Kancelarii Urzędu Miejskiego. 

Kontakt:
tel.: 29 743 77 07
e-mail: robert.augustyniak@wyszkow.pl