Agnieszka Londzin

Liczba odwiedzających: 3151
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

londzin_2023.jpg (43 KB)


Z samorządem związana od 2010 r. Swoją karierę zawodową zaczynała w Urzędzie Skarbowym w Wyszkowie i przez wiele lat związana była z administracją skarbową. Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunku Politologia – specjalność Administracja, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie kierunek Podatki oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Prawa i Administracji kierunek Rachunkowość i Rewizja Finansowa. Ostatnio ukończyła podyplomowe Studia Menedżerskie MBA, i to nie było jej ostatnie słowo!


Posiada uprawnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. System fiskalny i meandry podatkowe to jej pasja.


W życiu kieruje się przede wszystkim zasadami uczciwości, a także propaguje zdrowy styl życia, dlatego każdą wolną chwilę poświęca na zgłębianiu wiedzy i poszukiwaniach nowinek z tej dziedziny.


Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych odpowiada za:


- ustalanie i pobór podatków i opłat lokalnych – w zakresie nieprzypisanym do innych wydziałów – tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczanie i drukowanie decyzji, pokwitowań odbiorów i dowodów wpłat dla poszczególnych obszarów,
- prowadzenie ewidencji analitycznej podatków i opłat lokalnych w zakresie przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów (przerachowań) - księgowanie wpłat, przypisów i odpisów,
- kontrolę spłaty należności podatków i terminowe wszczynanie postępowań zmierzających do przymusowego ściągania należności – wystawianie upomnień i wezwań do zapłaty, 
- prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej – wystawianie tytułów wykonawczych, przekazywanie do organów egzekucyjnych celem realizacji, aktualizowanie tytułów wykonawczych,
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej – wyliczanie pomocy publicznej, wystawianie zaświadczeń, prowadzenie rejestrów zaświadczeń.
- rozpatrywanie podań o ulgi, obniżki, odroczenia terminu płatności i umorzenia z tytułu zobowiązań pieniężnych, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych – prowadzenie pełnej procedury administracyjnej w tym zakresie. Kontakt:


tel.: 29 743 77 27


e-mail: agnieszka.londzin@wyszkow.pl