Edyta Wittich

Liczba odwiedzających: 3340
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
WITTICH.jpg (42 KB)Wyszkowianka (ur. 1987), aktywna w sferze organizacji pozarządowych, zaangażowana w szereg przedsięwzięć społecznych i charytatywnych. Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A Gieysztora w Pułtusku, z honorowym dyplomem rektora, stypendystka programu Erasmus Mundus oraz podwójna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiada doświadczenie dziennikarskie (staż i współpraca z tygodnikiem „Newsweek”) oraz promocyjne (planowanie i prowadzenie projektów i kampanii promocyjnych). Ma za sobą szereg szkoleń m.in. z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji regionalnej, komunikacji lokalnej. W wolnym czasie czyta książki i słucha muzyki (głównie rockową). Fanka seriali: „Przyjaciele”, „Gra o Tron”, „Stranger Things”, „Ślepnąc od świateł”. 

 

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu odpowiada za sprawy:
- kultury, sportu i turystyki, przede wszystkim: współpracy z samorządowymi jednostkami instytucji kultury oraz jednostkami organizacyjnymi sportu i turystyki w zakresie realizacji wspólnych zadań, opracowywania gminnego kalendarza uroczystości i wydarzeń, nadzoru merytorycznego i finansowego nad organizacją imprez, sprawowaniem mecenatu nad działalnością kulturalną, sportową, turystyczną, prowadzoną przez osoby fizyczne i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenia postępowania o udzielenie dotacji w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ustawy o sporcie,
- prowadzeniem gminnego punktu informacji turystycznej,
- promocji Gminy Wyszków,
- prowadzenia procedur związanych z tworzeniem insygniów Gminy – herb, flaga, sztandar, medal, znak logo – oraz opracowywanie regulaminów ich używania i nadzoru nad przestrzeganiem zasad używania insygniów Gminy,
- prowadzenie procedur związanych z obejmowaniem patronatów honorowych przez organy Gminy,
- komunikacji zewnętrznej, w tym: prowadzenie strony internetowej Gminy, prowadzenie portali społecznościowych obsługiwanych przez Gminę, obsługa systemu sms–owego powiadamiania o ważnych wydarzeniach i zagrożeniach
- senioralne.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 31
e-mail: edyta.wittich@wyszkow.pl