Robert Garbarczyk

Liczba odwiedzających: 2943
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa


 
Absolwent wydziału administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ma za sobą również szereg kursów i szkoleń z zakresu planowania i realizacji procesów inwestycyjno - budowlanych, zamówień publicznych, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, postępowania administracyjnego. W urzędzie miejskim pracuje od 2008 r., wcześniej przez wiele lat był kierownikiem serwisu Canal+ Polska w Warszawie. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania, koordynacji zadań inwestycyjnych i strategii rozwoju gminy, negocjacji i współpracy z kontrahentami, praktykę w rozwiązywaniu problemów technicznych. Od urodzenia jest mieszkańcem Wyszkowa. Interesuje się turystyką, fotografią, kulinariami, aktywnie uprawia turystykę rowerową. Od wielu lat z pasją angażuje się w wolontariat, działając m.in. w wyszkowskim Hufcu ZHP „Rój Promienistych”. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkalnictwa odpowiada za sprawy dotyczące:
- konserwacji i eksploatacji infrastruktury technicznej,
- gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami i mieniem komunalnym,
- nadzoru nad utrzymaniem czystości i zieleni miejskiej,
- nadzoru nad realizacją usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy oraz wydawanie decyzji w zakresie przewozu osób (z wyłączeniem przewozu osób taksówką),
- organizowania i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej,
- sprawowania nadzoru nad pracami społecznie użytecznymi i publicznymi.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 48
e-mail:robert.garbarczyk@wyszkow.pl