Mirosław Wysocki

Liczba odwiedzających: 2429
Komendant Straży Miejskiej
Wyszkowianin od urodzenia. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Magister administracji publicznej, podyplomowo ukończył studium Zarządzania Kadrami Policji. Komendantem Straży Miejskiej w Wyszkowie jest od 2009 roku. Wcześniej pracował w Powiatowej Komendzie Policji w Wyszkowie. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek. Uprawia strzelectwo sportowe, sporty motorowodne, wędkarstwo. 

Do zakresu działania Komendanta Straży Miejskiej należy: realizacja zadań w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustawy o strażach gminnych i innych ustaw oraz aktów prawa miejscowego – określonych w regulaminie Straży Miejskiej, inicjowanie działań na rzecz utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, opracowywanie okresowych i rocznych analiz oraz sprawozdań z realizacji zadań.

Kontakt:
tel.: 29 679 03 97
e-mail: miroslaw.wysocki@wyszkow.pl