Anna Gołębiewska

Liczba odwiedzających: 8339
SekretarzZ samorządem wyszkowskim związana od 2001 r. Z wykształcenia nauczyciel historii i archiwista. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu: samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego, zarządzania oświatą oraz zarządzania zespołem. Mama 14-letniej  Kornelii i 5-letniego Konrada. Fanka twórczości Stephena Kinga, chórzystka w chórze przy Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie. 

Sekretarz w zakresie ustalonym przez Burmistrza zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania a także organizację pracy i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
Wykonuje czynności związane z kierowaniem pracą Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Burmistrza. Prowadzi sprawy Gminy powierzone przez Burmistrza.
Pod bezpośrednim nadzorem Sekretarza pozostają następujące komórki organizacyjne:
- Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji,
- Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych,
- Urząd Stanu Cywilnego,
- Wieloosobowe samodzielne stanowisko ds.: obsługi Rady Miejskiej, jednostek pomocniczych Gminy, spraw pracowniczych.

Kontakt:
tel.: 29 743 77 47
e-mail: anna.golebiewska@wyszkow.pl