Nieruchomość do sprzedaży lub zamiany (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 258
Zam: 22.10.2020r., godz. 09.24
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany:

  • nr 1081/3 o powierzchni 1824m2 położona w Wyszkowie, w celu sprzedaży lub zamiany.

BURMISTRZ WYSZKOWA
Grzegorz Nowosielski