Nieruchomości do dzierżawy i użyczenia (ul. Sowińskiego, ul. Strumykowa)

Liczba odwiedzających: 1109
Zam: 28.09.2020r., godz. 13.36
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

• część działki nr 3558/6 o pow. 20m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego, przeznaczona do dzierżawy,
• działka nr 3753/9 o pow. 14m2, położona w Wyszkowie przy ul. Strumykowej, przeznaczona do użyczenia.