„Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół Stary poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne”

Liczba odwiedzających: 650