Nieruchomość do dzierżawy (ul. Wąska)

Liczba odwiedzających: 597
Zam: 13.07.2020r., godz. 09.33
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do dzierżawy:

• części działek nr 5894 i 3691 o łącznej pow. 48m2 położonych w Wyszkowie, przy ul. Wąskiej.