Nieruchomości do użyczenia i dzierżawy (ul. Telimeny, ul. Leśna)

Liczba odwiedzających: 1041
Zam: 06.07.2020r., godz. 08.16
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków
przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy:

• części działek nr 755/5, 756/5, 757/6 i 758/6 o łącznej powierzchni 1280m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Telimeny, przeznaczone do użyczenia,
• części działek nr 1263/8, 1264/8 i 1265/8 o łącznej powierzchni 60m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Leśnej, przeznaczone do dzierżawy.