Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Liczba odwiedzających: 813BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn.
zm.), informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony:

 


wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków


przeznaczonych do dzierżawy:

- część działki
nr 5373/1 o pow. 60m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Ogrodowej,

- części
działek nr 5894 i 3691 o łącznej pow. 50m2 położonych w Wyszkowie,
przy ul. Wąskiej.