„Wsparcie zdalnego systemu kształcenia w gminie Wyszków w ramach Programu Zdalna Szkoła +”

Liczba odwiedzających: 966
W dniu 5 czerwca 2020 r. Gmina Wyszków pozyskała kolejne dofinansowanie w wysokości 124 480,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. W ramach projektu pn.: „Wsparcie zdalnego systemu kształcenia w gminie Wyszków w ramach Programu Zdalna Szkoła +” zakupionych zostało 52 szt. laptopów dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Wyszków. Zgodnie z regulaminem konkursu zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy w pierwszej kolejności trafi do uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych 3+, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

W ramach Programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” zakupionych zostało 94 szt. laptopów o łącznej wartości 224.080,00 zł., których zakup został w 100% sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.